SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Szczegól­nym przypadkiem tych relacji może być przykład, kie­dy jednej wartości odpowiada tylko jedna norma lub kiedy jakiejś wartości nie odpowiada żadna norma.Wartości mogą występować w układzie teoretycz­nym i w motywacyjnym. W układzie teoretycznym wartości występują zwykle jako uzasadnienie dla stanowienia norm, są celami lub postulatami godny­mi realizacji. W układzie motywacyjnym śą tymi czyn­nikami, które skłaniają do określonego działania jed­nostki i grupy, są bodźcami lub potrzebami jednostek. W społecznej rzeczywistości system układu mo­tywacyjnego poszczególnych jednostek i grup społecz­nych na ogół nie pokrywa się z systemem układu teo­retycznego. Nawet w odniesieniu do jakiejś jednej i tej samej jednostki może się zdarzyć niekiedy tak, że inne wartości uznaje ona za słuszne, a inne są motywacją jej działań. Może być np. tak, że ktoś uznaje uczciwość za wartość dodatnią, ale sam bynajmniej nie postępu­je uczciwie.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂