Kategoria: Pomoc dziecku upośledzonemu

METODA POSTĘPOWANIA

Podobnie jest, jeżeli wybraną me­todę postępowania łatwo jest zastosować, jak np. przerwa w obdarza­niu dziecka uwagą (odwracasz głowę lub w inny sposób okazujesz obo­jętność dla tego, co robi), można uczynić to zawsze, gdy złe zachowa­nie ma miejsce. Jeżeli natomiast złe

ROZSZERZYĆ TRENING

Wyobraź sobie, dla przykładu, że dziecko rozrzuca przedmioty, a ty zdecydowałaś się oduczyć je tego metodą poprawiania, za pomocą któ­rej możesz wyjaśnić dziecku nie tylko, że zrobiło bałagan, ale także, jak powinien wyglądać porządek. Możesz uznać, że poranek jest zbyt

ABY POMÓC DZIECKU

Należy pamiętać, że metody opisane  tutaj mają pomóc two­jemu dziecku i tobie, a nie utrudniać wam życia. To, co zdecydujesz się uczynić, musi być możliwe do osiągnięcia w twojej sytuacji. Ty także masz prawo do życia, tak jak twoja żona

ZDANIEM UCZĄCYCH

Wielu uczących (oczywiście włączając też rodziców) stwierdziło, że upośledzone w rozwoju umysło­wym dziecko robi większe postępy odbywając każdego dnia krótkie ćwi­czenia, dostosowane do swoich potrzeb. Mam także nadzieję, że czyta­jąc tę książkę, znajdziesz odpowiadające mu doraźne praktyczne sposo­by nauki (np.

BRACIA I SIOSTRY

Powinieneś pamiętać przede wszystkim o trzech podstawowych za­sadach: Dla pozostałych dzieci miej odpowiednio dużo czasu. Jest to zupeł­nie oczywiste. Większość rodziców zdaję sobie sprawę z potrzeby ofia­rowania czasu pozostałym dzieciom i wywiązuje się z tego dobrze.Niech pozostałe dzieci mają swój własny

WSPÓLNA NAUKA

Gdy Jurek zaczął dostawać słody­cze w nagrodę za mycie i ubieranie się rano, jego matkę zapytano, czy nie sądzi, że wywoła to poczucie krzywdy u jego malutkiej siostry.„Och nie” — odpowiedziała. „Nie będzie z tym kłopotu. Ona będzie do­stawać słodycze

JAK DŁUGO DZIECKO POWINNO SIĘ UCZYĆ JEDNEJ RZECZY

Może się to zmieniać w zależności od problemu i od dziecka. Czasem dziecko potrzebuje miesiąca, aby nauczyć się czegoś, co wygląda cał­kiem prosto, jak np. dobieranie kolorów, a czasem naprawdę okropny nawyk, jak wkładanie niejadalnych rzeczy do ust, może być

GDY NAUKA NIE IDZIE TAK JAK POWINNA

Dobrze jest zdać sobie sprawę, że nieregularność postępów w tego ro­dzaju nauczaniu jest rzeczą zwyczajną. Po kilku udanych lekcjach mo­że być lekcja „przerażająca” albo dwie czy trzy takie kolejno. Krzywa postępów, zamiast wznosić się gładko, nieoczekiwanie opada jak linia telegraficzna,

WYTRWAŁOŚĆ NAGRODZONA

Edziowi, który przestał moczyć się w łóżku, udawało się t od 21 do rana, przez sześć nocy w tygodniu. Trwało to tak dziewięć tygodni. Po czym nagle, bez żadnej wyraźnej przyczyny, zmoczył się przed godziną 500 i przez prawie pięć następnych

NIE TRACIĆ NADZIEI

Pamiętaj, że nie powinieneś pod­dawać się zbyt łatwo. Ale co robić, jeżeli ciągle nie ma postępów? Po pierwsze, nie tracić nadziei. Nie myśl, że: „To mój błąd (nie jestem w stanie robić tego dostatecznie dobrze). „To jego błąd?” (on jest

MOŻLIWE DO WYTŁUMACZENIA

Ktoś z nich może omówić z tobą twoje problemy. To czego jedna osoba nie jest w stanie zrozumieć, dla drugiej może być jasne i możliwe do wytłumaczenia. Gdy jedna straci nadzieję, druga potrafi zarazić ją swoim świeżym entuzjazmem. Podejście typu „co dwie

FACHOWCY

Możesz dojść do wniosku, że dobrze byłoby przedyskutować trudne momenty z psychologiem, zainteresowanym metodą modyfikacji zacho­wania i używającym jej w pracy z dziećmi obciążonymi. Jeśli masz kłopoty, postaraj się zasięgnąć pomocy w rejonowej poradni zdrowia psychicznego. Jeśli twoje dziecko chodzi do