DĄŻENIE DO CELU

Dążenie do tego celu staje się po­winnością moralną, Lenin pisał: „dla komunisty cała moralność mieści się w tej zwartej, solidarnej dyscy­plinie i świadomej walce klasowej przeciwko wyzyski­waczom” . Przykładem tezy, z której przyjęcia wypływają kon­sekwencje normatywne o charakterze przede wszyst­kim politycznym, jest stwierdzenie F. Bernsteina: „cel jest niczym, ruch wszystkim”. Ta rewizjonistyczna te­za socjaldemokracji niemieckiej, opozycyjna w stosun­ku do marksistowskiej teorii rewolucji, zawierała w so­bie negację walki klasowej i dyktatury proletariatu. Ujawnia się tu również specyficzna dialektyka war­tościująca środki w stosunku do założonego celu.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂