DRUGIE Z OKREŚLEŃ

Drugie z podanych określeń polityki, jako znaczenie pojemniejsze, może co prawda częściowo lepiej odpo­wiadać zarysowującemu się problemowemu zakresowi „uczestnictwa”, ale jest ono w stosunku do niego za szerokie, grozi pozbawieniem terminu „uczestnictwo polityczne” potrzebnej operacyjności.Wobec tych trudności przedstawiciele socjologii poli­tycznej przeważnie opowiadają się za wiązaniem „uczestnictwa politycznego” tylko z „farmalnyn rzą­dem” . Wyznacza to zakres ich szczegółowych badań, co przynosi dość poważne konsekwencje w postaci nie obejmowania nimi pewnych problemów stojących obec­nie na porządku dziennym. Czasem (np. w pracy R. Batleya,

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂