ELEMENTARNE NORMY MORALNE

Należy również zdawać sobie sprawę z te­go, że elementarne normy moralne, mimo że zawierają treści istotne dla kształtowania stosunków politycz­nych. są niewystarczającym standardem oceny polity­ki ze względu na ogromną złożoność zjawisk i sytuacji społecznych, z jakimi ma się do czynienia w działalno­ści politycznej  .Powstawanie określonego rodzaju norm może się wiązać z uprzednim dokonaniem pewnych ocen sytua­cji społecznej, ustalaniem pewnych prawidłowości so­cjologiczno-historycznych. Przykładem tego może być teza przyjmowana przez J. Stalina, iż walka klasowa zaostrza się w miarę zwycięstw socjalizmu.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂