FASCYNUJĄCE IDEOLOGIE

Większość funkcjonu­jących współcześni^ ideologii stara się jednak uczynić spójnym obraz ideału społecznego i ideału człowieka. W ideologii marksistowskiej wręcz pokazuje się, jak obydwa te ideały nawzajem od siebie zależą, uzupeł­niają się i warunkują.Z teoretycznego punktu widzenia można podać co najmniej dwie cechy, ze względu na które inaczej na­leży ustosunkować się do norm prawnych i ina­czej do norm politycznych. Po pierwsze — normy prawne mają charakter ściśle instytucjonalny i są w sposób sformalizowany ustanawiane i proklamowane, natomiast cechy te nie są cechami koniecznymi norm politycznych. Po dru­gie — normy prawne w określonym państwie stosują się do całego społeczeństwa, wyrażają wolę i interesy klasy panującej.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂