INNY TYP INTERESÓW

Nieuświadamianie zobiektywizowa­nych interesów wynika z sytuacji, w której brak po­siadanej wiedzy u danego podmiotu nie pozwala mu ustalić, co rzeczywiście jest jego interesem optymal­nym i odpowiednim do danej sytuacji społecznej. Jego wiedza, choć będzie się składać także z przekonań o charakterze racjonalnym (co nie przesądza o jej praw­dziwości), może być w decydujący sposób determinowana przeświadczeniami irracjonalnymi, jak tradycja historyczna.Inny typ interesów, jaki można wyróżnić w ramach przeprowadzanego podziału jest związany z określeniem „świadomość fałszywa”. Najogólniej, interes fałszywy można scharakteryzować jako taki, który jest narzuca­ny, stoi na przeszkodzie do pełnego rozwoju ludzkich potrzeb.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂