METODA POSTĘPOWANIA

Podobnie jest, jeżeli wybraną me­todę postępowania łatwo jest zastosować, jak np. przerwa w obdarza­niu dziecka uwagą (odwracasz głowę lub w inny sposób okazujesz obo­jętność dla tego, co robi), można uczynić to zawsze, gdy złe zachowa­nie ma miejsce. Jeżeli natomiast złe zachowanie zdarza się bardzo czę­sto, a ty zdecydowałeś się np. na stosowanie metody ograniczenia (przy­trzymanie dziecka zupełnie unieruchomionego przez krótki czas), która wymaga całkowitej uwagi z twej strony, to niemożliwe jest natych­miastowe reagowanie w każdym przypadku, bo możesz akurat nalewa6 herbatę nerwowej ciotce albo trzymać patelnię z wrzącym tłuszczem. Wówczas musisz pogodzić się z reagowaniem tylko w pewnych sytua­cjach.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂