NA PODOBNEJ ZASADZIE

Na podobnej zasadzie można przyjąć, że system cen­tralizmu demokratycznego byłby też pewną wartością instrumentalną w stosunku do celów państwa socjali­stycznego. Uzasadnione zatem jest pytanie czy są ta­kie „wartości zasadnicze” (inaczej „pierwotne”), uzależ­nione jedynie od wyboru, a nie konieczności logicznych lub fizycznych, uznawane w określonej ideologii i kon­kretnych koncepcjach politycznych, które zarazem sa­me pełnią funkcję „norm zasadniczych” lub są źródłem norm «.Jeżeli uzna się za wartości: ład społeczny, pokój, bezpieczeństwo, wolność, równość, sprawiedliwość, hu­manitaryzm, dobrobyt, oświatę, rozwój osobowości, wówczas stają się one zarazem normami „zasadniczy­mi” nakazującymi walkę o pokój, ład społeczny, bez­pieczeństwo, sprawiedliwość, wolność, równość itd.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂