OGÓLNE PRAWO RÓWNOWAGI

Ogólne prawo równowagi organizacyjnej. Wszy­stkie organizacje społeczne mają charakter homeosta- tyczny. Stwierdzenie było już częściowo omówione przy okazji problemów poruszanych w pkt. 2. Oznacza ono np. że układ będący w stanie równowagi poddany dzia­łaniu z zewnątrz reaguje możliwie szybko, aby powró­cić do stanu równowagi. To prawo jaskrawo przejawia się w sferze układu politycznego (organizacje politycz­ne itp.). Wynika to z funkcjonalności układu politycz­nego wobec potrzeb i interesów klasy robotniczej oraz całego społeczeństwa socjalistycznego. Zakłócenia w funkcjonalności układu politycznego są źródłem zaburzeń w innych układach społecznych (np. ekonomicznym lub kulturowym).

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂