PODEJMOWANIE OKREŚLONYCH SĄDÓW

Również w tym wypadku staje się widoczne, że przyjmowanie określonych są­dów o rzeczywistości może się łączyć z ocenianiem i wartościowaniem, co z kolei prowadzi do wytworze­nia systemu normatywnego realizującego przyjęte za­łożenia. Tezę: „ruch jest wszystkim, cel niczym” moż­na traktować jako określony przypadek przewartościo­wania wartości poprzez autonomizację środków, które same stają się celami. W tym wypadku oportunistyczne stawianie na doraźne korzyści przysłania cel zasad­niczy.Natomiast jeśli chodzi o wyróżnienie norm poli­tycznych powiązanych z normami prawnymi dobrym przykładem mogą być prawa podmiotowe występujące w ustawach konstytucyjnych. Przepisy te są normami prawa państwowego mającymi wyraźny aspekt poli­tyczny.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂