PONOWNIE SPOTKANA NIEJASNOŚĆ

Ponownie spotykamy tu niejasność, o której była szeroko mowa w pkt. B. „Aktywne uczestnictwo” jest wprawdzie obiegowo rozumiane jako uczestnictwo mieszczące się w ramach legalizmu, ale właściwie nie ma jwwodów, aby nie mieścić w tym pojęciu także antyustrojowej aktywności różnych typów. W każdym razie jak już stwierdzono — taka aktywność jest za­gadnieniem zasługującym na badanie.Ani atrybut „aktywne”, ani nawet „polityczne” nie może być odniesiony do pewnych relewantnych postaci uczestnictwa, o których osiągnięcie masy pra­cujące walczyły już od drugiej połowy XIX w., o któ­re walka w świecie trwa nadal albo czynione są wy­siłki dla rozszerzenia tego uczestnictwa. W dziedzinie tego uczestnictwa — mającego za hasło „demokrację socjalną”, a na Zachodzie „państwo dobrobytu” walczono też wiele lat.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂