POWODZENIE W LITERATURZE

Czasem (np. w pracy R. Ba- tleya, H. Parrisa i D. Woodheada) operuje się dość niejasną i rozciągliwą koncepcją „tego co polityczne”: bada się tu problematykę „uczestnictwa ludowego” w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej, wychowania, szpitalnictwa i zabezpieczenia społecznego, co niewąt­pliwie odpowiada bieżącym problemom, ale uznaje się to za przynależne do „uczestnictwa politycznego”, co nasuwa wątpliwości co do pojęcia „polityki”, jakim się tutaj operuje .Jeśli zaś weźmie się pod uwagę, mające powodzenie w literaturze, rozróżnienie w obrębie kultury politycz­nej (pojmowanej jako „wzór indywidualnych postaw w stosunku do polityki”) „parafiańskiej”, „podległej” i „uczestniczącej” kultury politycznej (lub ról albo ty­pów zachowania politycznego), pochodzące od G. A. Almonda, G. G. Powella i S. Verba, to ze względu na zasięg dotyczący typowo regionalnych spraw badań po­przednio wzmiankowanych autorów dyskusyjne będzie także czy tu w tych badaniach chodzi o „uczestnictwo polityczne”.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂