PRZEKROCZENIE NORMY POLITYCZNEJ

P o pierwsze — istnieją czyny, które stanowią przekro­czenie normy politycznej, nie będąc zarazem przekro­czeniem normy prawnej. Będą to więc takie czyny jak wynikające z przyjęcia postawy nacjonalistycznej lub programowy brak zaangażowania w życie społeczno- polityczne kraju. Po drugie — istnieją czyny, któ­re będąc przekroczeniem normy prawnej są zaraypm przekroczeniem normy politycznej. Są to takie czyny, jak np.: sabotaż, dywersja, zdrada tajemnicy państwo­wej. Po trzecie — mogą istnieć czyny, które sta­nowią wprawdzie przekroczenie normy prawnej, nie muszą być jednak przedmiotem negatywnej oceny po­litycznej. Do takich czynów należałoby zaliczyć wszel­kiego typu działalność rewolucyjną, nowatorską i re­formatorską nie mieszczącą się w ramach obowiązują­cych praw.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂