PRZYJĘTA STRATEGIA

Mimo to niejednokrotnie udaje się wykazać, jakiego rodzaju aspekt dominuje w danym zjawisku lub w podejmowanej decyzji, tak jak w świecie war­tości życia społecznego, w którego ramach krzyżują się rozmaite ludzkie dążenia, cele, potrzeby znajdujące od­zwierciedlenie w normach moralnych, prawnych, poli­tycznych. Przy czym wspomniane tu decyzje powiązane ze sferą polityki mogą być konsekwencją norm instru­mentalnych, czyli przyjętych zasad postępowania. Okre­śla je przyjęta strategia osiągania celów przewodnich, zapisanych w języku naczelnych wartości etyki i poli­tyki.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂