SAMO POSŁUSZEŃSTWO

Samo posłu­szeństwo daje poparcie istniejącemu reżimowi i dla­tego jest typem zachowania politycznego. Istnieją i in­ne zasadniczo bierne odpowiedzi na system polityczny: posłuch prawom, płacenie podatków, doznawanie po­rządku i bezpieczeństwa”. Godzi to poniekąd w jui cytowane rozróżnienie „uczestniczący”, „podległy” i „parafiański”, ponieważ te dwie ostatnie kategorie są wyraźnie także rodzajami uczestnictwa:Właśnie ze względu na ostatnio poruszaną trud­ność zaopatruje się nieraz termin „uczestnictwo polij tyczne” dalszą kwalifikacją, rozumiejąc przez nie bar­dziej wąsko „aktywne uczestnictwo” (określane także jako „aktywność” lub „zaangażowanie polityczne”), a to w odróżnieniu od nieaktywności, bierności lub wręcz apatii politycznej  W związku z taką koncepcją „uczestnictwa politycznego” powstają jednak także różnorakie kłopoty i niejasności.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂