SILNE PODKREŚLENIE

Marks i Engels szczególnie silnie podkreślali klaso­wy aspekt interesów w społeczeństwie o antagonistycz- nych strukturach społecznych. Powstanie jakościowo nowego społeczeństwa socjalistycznego, gdzie można zaobserwować stały proces zacierania się struktury Masowej, stawia zagadnienie ,,klasowość interesów” w nowym świetle. Pierwsze próby dostosowania interpretacji marksi­stowskiej do celów badań nad nowym społeczeństwem szły w kierunku każdorazowego odnoszenia wszelkich interesów o charakterze politycznym do klas i warstw społecznych, które zostały odziedziczone po poprzed­nich stosunkach społecznych. Traktowano jednak tę procedurę w sposób mechaniczny, przypisując intere­sy klasy jako całości bezpośrednio grupom i jednostkom wchodzącym w jej skład.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂