SPRAWY FORMALNEGO RZĘDU

Z jednej strony, pojęcie „uczestnictwa politycz­nego” ograniczone do spraw „formalnego rządu” wy­wołuje obecnie niedosyt albo wyrażany explicitc, albo dowodzony zakresem, do którego w szczegółowych roz­ważaniach odnoszony bywa termin „uczestnictwo”, za­kresem szerszym od tradycyjnego; z drugiej strony, nasuwać się może spostrzeżenie, że poza nawias „ucze­stnictwa politycznego” z reguły usuwane są zjawiska, które uznalibyśmy za „niewątpliwie polityczne”, trzy­mając się definicji wiążącej politykę tylko ze sprawami „formalnego rządu”. Idzie nam tutaj o różne radykalne w swych dążeniach i postulatach ruchy (w ich obrębie jednostkowe polityczne postawy i zachowania się), sto­jące na stanowisku negacji istniejących systemów po­litycznych, rewolucyjne, a wśród nich i te, które są opatrywane nazwami: ekstremizm, anarchizm, terro­ryzm itp.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂