SZEREG MNIEJSZYCH GRUP

Klasy składają się wszak z szeregu mniejszy cli grup o   często nietożsamych interesach i sprzecznych, dąże­niach. W konsekwencji niekiedy dochodzi do zawiera­nia sojuszów między grupami wywodzącymi się z róż­nych klas dla osiągnięcia celów nieklasowych. W pro­cesach walki politycznej łatwo też można wskazać gru­py, które nie stawiają sobie za cel osiągnięć wyłącznie ekonomicznych lub wyłącznie politycznych.Z drugiej strony — niepodważalne wydaje się być stwierdzenie, że łączność (wspólność) interesów jest osiągana zawsze wówczas gdy występuje prawdopodo­bieństwo ich zagrożenia albo gdy pojedynczo nie mają szans realizacji. Jest to więc argument na rzecz tezy, iż interesy najistotniejsze (a zatem również politycz­ne) krystalizują się i dochodzą do głosu w sprawach ważnych, mających doniosłe znaczenie dla grupy jako całości.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂