W PRAKTYCE PROCESU

Jednakże w praktyce procesu artykulacji następuje szereg zakłó­ceń powodowanych niedostosowaniem form organiza­cyjnych do dynamicznie rozwijających się potrzeb członków tych organizacji. Organizacje modelowo funkcjonalne wobec interesów swoich członków często­kroć „usamodzielniają się”, wytwarzając obok interesy dewiacyjne, adekwatne często jedynie do racji swego istnienia. Interesami organizacyjnymi w szerszym za­kresie można nazwać te, których podłożem są często po­mijane przy podejmowaniu decyzji politycznych socjo­logiczne prawidłowości związane z koniecznością re­spektowania i przystosowywania się polityki do istnie­jących i żywiołowo powstających praktyk współżycia społecznego.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂