W WĘŻSZYM ZAKRESIE

Badania nad political participa­tion w scharakteryzowanym węższym zakresie nie słu­żą też wyświetleniu, co w rzeczywistości kryć się nie­raz może za ujawnianą przez te badania, z reguły pro­centowo wysoką, rubryką „bierność” lub „obojętność polityczna”. Może tu wszak m. in. chodzić także o    przypadki politycznej aktywności — ale nie takiej, jaką zakłada zakres prowadzonych badań (a i nie ta­kiej, jaka jest pożądana, gdy wchodzi w grę oceniający punki: widzenia). Takie ujęcie zakresu „uczestnictwa politycznego” prowadzi zatem do zniekształcenia obra­zu tego uczestnictwa w społeczeństwie kapitalistycz­nym, a zniekształcenie to ma wyraźnie swoje uwarun­kowania klasowe.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂