WAŻNE PYTANIE

Jeszcze ważniejsze jest py­tanie, czy ustrój kapitalistyczny jest w stanie sprostać zadaniom znalezienia rozwiązań odpowiadających tym nowym zapotrzebowaniom w zakresie „uczestnictwa”. W tej mierze uzasadniony wydaje się sceptycyzm. Jednym z najbardziej użytecznych pojęć dla marksi­stowskiej nauki o zjawiskach i procesach politycznych jest pojęcie interesu. Stwierdza się niejednokrotnie, że polityka, władza, ideologia, podejmowane działania polityczne grup i organizacji życia społecznego są funkcjonalne wobec interesów społecznych. Także wie­le definicji polityki w pracach politologów marksistow­skich i innych budowanych jest na podstawie naczel­nego kryterium wartościowania — interesu wielkich grup społecznych (klas i warstw).

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂