WSPÓŁCZESNY NACISK

Współcześnie przecież kładzie się nacisk m. in. na sprawę „uczestni­ctwa” w różnych organizacjach gospodarczych, nawet w odniesieniu do przedsiębiorstw znajdujących się cał­kowicie w sferze prywatnej autonomii, w organiza­cjach zawodowych, samorządowych, w masowych organizacjaeh społecznych itd.Organizacje takie niewąt­pliwie — w różnym stopniu — zazębiają się lub mie­wają zabarwienia polityczne (w znaczeniu pierwszego z omawianych określeń), zwłaszcza gdy występują jako grupy nacisku. Często jednak porusza się sprawę „ucze­stnictwa” w takich organizacjach bynajmniej nie jako problem „procesów związanych z formalnym rządem”, lecz jako problem wyraźnie ekonomiczno-społeczny, podobny do poprzedniego tylko ze względu na po­krewne zjawiska biurokracji, teehnokratyzmu, itp. Stąd per analogiam mówi się np. o „demokracji gospo­darczej”, o „Demokratisierung des Betriebes”, itd.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂