WSZYSTKIE TEORIE

Zatem wszystkie te teorie łą­czy wysuwanie pewnych naczelnych wartości społeczno- -poldtycznych decydujących o modelu organizacji życia określonej zbiorowości. Wszystkie one uznają pewien zespół zblizonych kryteriów pozwalających na ocenę słuszności danego systemu prawno-politycznego . Kry­teria te mają charakter formalnie niezmienny, przy czym mogą wypełniać się różną treścią w zależności od konkretnej sytuacji histoiycznej w wyniku rozwo­ju kultury ludzkiej. I tak, sprawiedliwość jest nie­zmiennym postulatem każdego systemu społeczno-prawnego choć może przybierać różne postacie, w za­leżności od określonego szczebla rozwoju cywilizacji.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂