ZDANIEM UCZĄCYCH

Wielu uczących (oczywiście włączając też rodziców) stwierdziło, że upośledzone w rozwoju umysło­wym dziecko robi większe postępy odbywając każdego dnia krótkie ćwi­czenia, dostosowane do swoich potrzeb. Mam także nadzieję, że czyta­jąc tę książkę, znajdziesz odpowiadające mu doraźne praktyczne sposo­by nauki (np. notowanie i ocenianie poszczególnych elementów „dobre­go” zachowania), które będzie można stosować przez większość dnia, bez zabierania ci całego czasu i energii. Rodzice, którzy mają jeszcze inne dzieci, mogą być zdziwieni wpływem, jaki wywierają one na ich pracę z dzieckiem upośledzonym. Oczywiście, mam nadzieję, że praca ta nie zabiera aż tyle czasu, aby pozostałe dzie­ci czuły się zaniedbywane. W każdym razie warto zwrócić na to uwagę.

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂